TDY-Y-1 Hytaýda köp maksatly elektrik-gidrawlik lukmançylyk iş stoly

Gysga düşündiriş:

TDY-Y-1elektrik gidrawliki iş stoly, adaty elektrik itekleýiş geçiriji tehnologiýasynyň ornuny tutýan elektrik import gidrawlik geçiriş gurluşyny kabul edýär.

Positionerleşiş sazlamasy has takyk, hereket tizligi has birmeňzeş we durnukly, öndürijiligi ygtybarly we çydamly.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Giriş

TDY-Y-1elektrik gidrawliki iş stoly, adaty elektrik itekleýiş geçiriji tehnologiýasynyň ornuny tutýan elektrik import gidrawlik geçiriş gurluşyny kabul edýär.

Positionerleşiş sazlamasy has takyk, hereket tizligi has birmeňzeş we durnukly, öndürijiligi ygtybarly we çydamly.

Y şekilli esas durnuklylygy we ýeterlik aýak giňişligini üpjün edýär.

Terjime funksiýasy we C-gol bilen enjamlaşdyrylan düşek tagtasy, bedeniň rentgen barlagyny ýerine ýetirip biler.

Goşa dolandyryş ulgamy, el bilen dolandyrylýan uzakdan dolandyrmakdan başga-da, sütüniň gyssagly dolandyryş ulgamy bilen enjamlaşdyrylandyr.Bir düwmäni täzeden düzmek funksiýasy lukmanyň işiniň netijeliligini üpjün edýär.

Bu elektro-gidrawliki toplumlaýyn iş stoly garyn operasiýasy, akuşerçilik, ginekologiýa, ENT, urologiýa, anorektal we ortopediýa we ş.m. ýaly dürli hirurgiýa üçin amatlydyr.

Aýratynlyk

1.Iki gezek dolandyryş ulgamy

TDY-Y-1 Elektrik-gidrawliki iş tablisasynda goşa dolandyryş usullary bar, biri simli gözegçilik ediji, bir açar awtomatiki derejäni täzeden düzmek funksiýasy bar.Beýlekisi bolsa sütüniň adatdan daşary ýagdaý ulgamy.Birmeňzeş funksiýaly iki sany garaşsyz operasiýa ulgamy, simli gözegçi şowsuz bolanda, iş tablisasynyň howpsuz ulanylmagyny üpjün edip, gyssagly dolandyryş ulgamynyň ygtybarly işlemegini üpjün edýär.

Elektrik-gidrawlik- lukmançylyk-iş stoly

Iki gezek dolandyryş ulgamy

Keselhana-elektrik-gidrawlik-iş stoly

Rentgen gözlemek üçin elýeterli

2. Rentgen gözlemek üçin elýeterli

Elektrik-gidrawliki ýa-da stoluň ýokarsy rentgen şöhlelerinden geçip biler we rentgen film gutularyny daşamak üçin stoluň aşagyna ýol görkeziji demirýol oturdylýar.

3. C-gol bilen utgaşykly

Elektrik kesel hereketiniň urmagy 340mm bolup, C gol üçin takyk we amatly ýerleşiş ýerini üpjün edýär we hassany herekete geçirmän tutuş beden rentgen şöhlelerini ýerine ýetirip bilýär.

4. Zarýad berilýän batareýalar

TDY-Y-1 Elektrik-gidrawliki hirurgiki operasiýa stoly, performance50 amallaryň zerurlyklaryny kanagatlandyryp, daşarky elektrik üpjünçiligi bolmazdan işlemegini üpjün edip biljek ýokary öndürijilikli zarýad berilýän batareýalar bilen enjamlaşdyrylandyr.Zarýad berilýän batareýa hiç hili tehniki hyzmaty talap etmeýär we uzak wagtlap ulanylyp bilner.Şol bir wagtyň özünde, iň ýokary howpsuzlygy üpjün etmek üçin elektrik energiýasy bilen üpjün etmek üçin AC güýji ulanylyp bilner.

5.Odüwme düwmesiResetF.bölüm

Täze bir düwmäni täzeden düzmek funksiýasy çylşyrymly amallary aňsatlaşdyrýar

Parametrler

Model elementi TDY-Y-1 Elektrik-gidrawliki iş stoly
Uzynlygy we ini 1960mm * 500mm
Belentlik (ýokary we aşak) 1090mm / 690mm
Baş plastinka (ýokary we aşak) 60 ° / 85 ° / 0 °
Yzky tabak (ýokary we aşak) 85 ° / 40 °
Aýak plastinka (ýokary / aşak / daşarky) 15 ° / 90 ° / 90 °
Trendelenburg / Tersi Trendelenburg 28 ° / 28 °
Gapdal egilme (Çep we sag) 18 ° / 18 °
Böwrek köprüsiniň beýikligi 100mm
Gorizontal süýşmek 340mm
Nol ýagdaýy Bir düwme, standart
Flex / Reflex Kombinasiýa amaly
Rentgen tagtasy Meýletin
Dolandyryş paneli islege bagly
Gyssagly kömek düwmesi Meýletin
Elektro-motor ulgamy Taýwandan gelen Çaoger
Naprýa .eniýe 220V / 110V
Quygylyk 50Hz / 60Hz
Kuwwatlylygy 1.0 KWt
Batareýa Hawa
Düşek Oryat düşegi
Esasy material 304 Poslamaýan polat
Iň ýokary ýük kuwwaty 200 KG
Kepillik 1 ýyl

Standard Garnituralar

No.ok. Ady Mukdarlar
1 Anestezi ekrany 1 bölek
2 Beden goldawy 1 jübüt
3 Armarag goldawy 1 jübüt
4 Egniň goldawy 1 jübüt
5 Aýak goldawy 1 jübüt
6 Aýak plastinka 1 jübüt
7 Böwrek köprüsi 1 bölek
8 Düşek 1 Set
9 Berkidiji 8 bölek
10 Uzakdan dolandyryş 1 bölek
11 Elektrik liniýasy 1 bölek
12 Gidrawlik ýagy 1 ýag

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň