Kompaniýamyzyň öňdebaryjy önümleri TS seriýaly köpugurly mehaniki iş stollary, TD seriýaly elektrik iş stollary, DD seriýaly köp aýna, tutuş şöhlelendiriji lampalar, LED seriýaly lampalar, mehaniki we elektrik, gidrawliki köp funksiýaly iş stoly, ginekologiki düşek we synag düşegi , lukmançylyk maýatnik, ICU reanimasiýa bölüminiň asma köprüsi we beýleki lukmançylyk enjamlary.

Elektrik görnüşi

 • Zawoddan TS-DQ-100 goşa golly elektrik lukmançylyk endoskopik maýatnik

  Zawoddan TS-DQ-100 goşa golly elektrik lukmançylyk endoskopik maýatnik

  TS-DQ-100 goşa golly elektrik endoskopik maýatnik diýmekdir.Laparoskopiki hirurgiýada möhüm gural.Elektrik bilen hereket edýär, örän amatly we has çalt.Diňe elektrik we gaz ibermek bilen çäklenmän, käbir lukmançylyk enjamlaryny hem ýerleşdirip biler.100% ululygyny, lukmançylyk gaz rozetkalaryny we elektrik rozetkalaryny düzüň.Modul dizaýny, geljekde kämilleşdirilip bilner.

 • Iş otagy üçin TS-D-100 goşa elektrik lukmançylyk gazy

  Iş otagy üçin TS-D-100 goşa elektrik lukmançylyk gazy

  TS-D-100 goşa golly elektrik lukmançylyk gaz gulagyny aňladýar.

  Kulonyň göterilmegi has çalt, has ygtybarly we ygtybarly elektrik bilen hereket edýär.

  Iki gezek aýlanýan otag bilen hereket aralygy has uludyr.Näsaga has gowy elýeterli bolar.

  Aýlanýan goluň we gaz rozetkalarynyň uzynlygy, elektrik rozetkalary bar.

  Anestezi lukmançylyk gulagyna çenli ýokarlandyryp boljak gaz we azot oksidi interfeýsini goşuň.

 • TD-Q-100 Operasiýa teatry üçin ýeke golly elektrik hirurgiki endoskopik maýatnik

  TD-Q-100 Operasiýa teatry üçin ýeke golly elektrik hirurgiki endoskopik maýatnik

  TD-DQ-100, bir golly elektrik hirurgiki endoskopik maýatnik diýmekdir.Bu endoskopik maýatnik elektrik hereketlendiriji ulgam bilen ýokaryk we aşaklygyna gidip biler.Ol hirurgiki otagda, gyssagly kömek otagynda, ICU we dikeldiş otagynda giňden ulanylýar.Esasan elektrik geçiriji, gaz geçiriji we maglumat geçiriş hyzmatlaryny bermek we lukmançylyk enjamlaryny ýerleşdirmek üçin ulanylýar.

 • TD şahadatnamalary bolan TD-D-100 Elektrik hirurgiki gaz gulagy

  TD şahadatnamalary bolan TD-D-100 Elektrik hirurgiki gaz gulagy

  TD-D-100, bir golly elektrik hirurgiki gaz maýatnikini aňladýar.

  Operasiýa otagynda we ICU-da giňden ulanylýar.Kulonyň göterilmegi diňe bir çalt we täsirli däl, eýsem has ygtybarly we ygtybarly hereketlendiriji bilen hereket edýär.

  Necessaryhli zerur elektrik, maglumatlar we lukmançylyk gaz hyzmatlary üçin döredildi.

  Anestezi lukmançylyk gulagyna çenli ýokarlandyryp boljak gaz we azot oksidi interfeýsini goşuň.