Kompaniýamyzyň öňdebaryjy önümleri TS seriýaly köpugurly mehaniki iş stollary, TD seriýaly elektrik iş stollary, DD seriýaly köp aýna, tutuş şöhlelendiriji lampalar, LED seriýaly lampalar, mehaniki we elektrik, gidrawliki köp funksiýaly iş stoly, ginekologiki düşek we synag düşegi , lukmançylyk maýatnik, ICU reanimasiýa bölüminiň asma köprüsi we beýleki lukmançylyk enjamlary.

Hirurgiki maýatnik

 • TD-Q-100 Keselhana üçin ýeke golly lukmançylyk endoskopik maýatnik

  TD-Q-100 Keselhana üçin ýeke golly lukmançylyk endoskopik maýatnik

  TD-Q-100, bir golly mehaniki endoskopiki lukmançylyk maýatnikini aňladýar.

  Ykjam gurluşy we az giňişlik aýratynlyklary bilen, palatanyň çäkleri bilen çäklendirilen kiçi hassahanalar we reanimasiýa bölümleri üçin iň oňat şepagat uýalarydyr.

  Elektrik geçiriji, gaz geçiriji we maglumat geçiriş hyzmatlaryny berip biler we lukmançylyk enjamlaryny ýerleşdirip biler.

 • Zawoddan TS-DQ-100 goşa golly elektrik lukmançylyk endoskopik maýatnik

  Zawoddan TS-DQ-100 goşa golly elektrik lukmançylyk endoskopik maýatnik

  TS-DQ-100 goşa golly elektrik endoskopik maýatnik diýmekdir.Laparoskopiki hirurgiýada möhüm gural.Elektrik bilen hereket edýär, örän amatly we has çalt.Diňe elektrik we gaz ibermek bilen çäklenmän, käbir lukmançylyk enjamlaryny hem ýerleşdirip biler.100% ululygyny, lukmançylyk gaz rozetkalaryny we elektrik rozetkalaryny düzüň.Modul dizaýny, geljekde kämilleşdirilip bilner.

 • Iş otagy üçin TS-D-100 goşa elektrik lukmançylyk gazy

  Iş otagy üçin TS-D-100 goşa elektrik lukmançylyk gazy

  TS-D-100 goşa golly elektrik lukmançylyk gaz gulagyny aňladýar.

  Kulonyň göterilmegi has çalt, has ygtybarly we ygtybarly elektrik bilen hereket edýär.

  Iki gezek aýlanýan otag bilen hereket aralygy has uludyr.Näsaga has gowy elýeterli bolar.

  Aýlanýan goluň we gaz rozetkalarynyň uzynlygy, elektrik rozetkalary bar.

  Anestezi lukmançylyk gulagyna çenli ýokarlandyryp boljak gaz we azot oksidi interfeýsini goşuň.

 • TS-Q-100 goşa golly mehaniki hirurgiki endoskopik maýatnik

  TS-Q-100 goşa golly mehaniki hirurgiki endoskopik maýatnik

  TS-Q-100, goşa golly mehaniki endoskopiki lukmançylyk maýatnikini aňladýar.Häzirki zaman laparoskopiki hirurgiýada möhüm hirurgiki gurallaryň biridir.Diňe lukmançylyk enjamlaryny ýerleşdirmek bilen çäklenmän, elektrik we gaz hem üpjün edip bolýar.Iki gezek aýlanýan gollar, goluň uzynlygy düzülip bilner we 350 dereje aýlanyp bilner, bu hereket üçin köp ýer berýär.

 • Hytaýda TS-100 goşa gol mehaniki operasiýa gulagy

  Hytaýda TS-100 goşa gol mehaniki operasiýa gulagy

  TS-100, bu model goşa golly mehaniki işleýiş gulagyna degişlidir.

  Iki golly dizaýn lukmançylyk maýatnikiniň işjeňligini artdyrýar.

  Aýlanýan goluň uzynlygyny sazlap bolýar.

  Gutynyň göwresi we gol göwresi 350 dereje aýlanyp bilýär.

  Anestezi lukmançylyk gulagyna çenli ýokarlandyryp boljak gaz we azot oksidi interfeýsini goşuň.

 • TD-100 Keselhana üçin ýeke golly mehaniki lukmançylyk potolok gulagy

  TD-100 Keselhana üçin ýeke golly mehaniki lukmançylyk potolok gulagy

  TD-100, bu model bir golly mehaniki hirurgiki lukmançylyk maýatnikine degişlidir.

  Gaz rozetkalary üçin standart konfigurasiýa 2x O2, 2x VAC, lx AIR.

 • TD-Q-100 Operasiýa teatry üçin ýeke golly elektrik hirurgiki endoskopik maýatnik

  TD-Q-100 Operasiýa teatry üçin ýeke golly elektrik hirurgiki endoskopik maýatnik

  TD-DQ-100, bir golly elektrik hirurgiki endoskopik maýatnik diýmekdir.Bu endoskopik maýatnik elektrik hereketlendiriji ulgam bilen ýokaryk we aşaklygyna gidip biler.Ol hirurgiki otagda, gyssagly kömek otagynda, ICU we dikeldiş otagynda giňden ulanylýar.Esasan elektrik geçiriji, gaz geçiriji we maglumat geçiriş hyzmatlaryny bermek we lukmançylyk enjamlaryny ýerleşdirmek üçin ulanylýar.

 • TD şahadatnamasy bolan TD-D-100 Elektrik hirurgiki gaz gulagy

  TD şahadatnamasy bolan TD-D-100 Elektrik hirurgiki gaz gulagy

  TD-D-100, bir golly elektrik hirurgiki gaz maýatnikini aňladýar.

  Operasiýa otagynda we ICU-da giňden ulanylýar.Kulonyň göterilmegi diňe bir çalt we täsirli däl, eýsem has ygtybarly we ygtybarly hereketlendiriji bilen hereket edýär.

  Necessaryhli zerur elektrik, maglumatlar we lukmançylyk gaz hyzmatlary üçin döredildi.

  Anestezi lukmançylyk gulagyna çenli ýokarlandyryp boljak gaz we azot oksidi interfeýsini goşuň.