LEDD620620 Medisina üçegi LED diwar dolandyryşy bilen hirurgiki iş çyrasy

Gysga düşündiriş:

LEDD620 / 620 goşa gümmezli potolokda gurlan lukmançylyk iş çyrasyna degişlidir.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Giriş

LEDD620 / 620 goşa gümmezli potolokda gurlan lukmançylyk iş çyrasyna degişlidir.
Asyl önümiň esasynda täzelenen täze önüm.Alýumin garyndy gabygy, kämilleşdirilen içki gurluşy, has gowy ýylylyk ýaýramagy.7 lampa moduly, jemi 72 lampa, sary we ak iki reňk, ýokary hilli OSRAM lampalar, reňk temperaturasy 3500-5000K sazlap bolýar, CRI 90-dan ýokary, yşyklandyryş 150,000 Lýuks ýetip biler.Işleýiş paneli LCD duýgur ekran, yşyklandyryş, reňk temperaturasy, CRI baglanyşyk üýtgemelerine degişlidir.Asma gollar çeýe we takyk ýerleşdirilip bilner.

Aýratynlyk

1. Lighteňil agramly asma gol

Lighteňil agramly gurluş we çeýe dizaýnly asma gol, burçlamak we ýerleşdirmek üçin aňsat.

Kölegesiz-lukmançylyk-iş çyrasy
Kölegesiz-lukmançylyk-operasiýa çyrasy

2. Kölegeli erkin öndürijilik

Ark lukmançylyk işleýän yşyk saklaýjy, köp nokatly ýagtylyk çeşmesi dizaýny, gözegçilik obýektinde 360 ​​dereje birmeňzeş yşyklandyryş, arwah ýok.Bir bölegi petiklenen hem bolsa, beýleki birmeňzeş şöhleleriň goşulmagy işe täsir etmez.

3. Osokary displeýli Osram lampalary

Displayokarky displeý lampasy gan bilen beýleki dokumalar we adam bedeniniň arasyndaky ýiti deňeşdirmäni artdyrýar we lukmanyň görüşini has aýdyňlaşdyrýar.

Iki gümmezli-lukmançylyk-operasiýa çyrasy

4. Sinhron üýtgeşme
Lukmançylyk iş çyrasynyň reňk temperaturasy, yşyklandyryş intensiwligi we reňk görkeziji görkezijisi LCD dolandyryş paneli arkaly sinhron üýtgedilip bilner.
Minimal invaziv hirurgiki amallar üçin ýörite endoskop yşyklandyrylyşy ulanylyp bilner.

Şift-LED-Lukmançylyk-iş çyrasy

5. Zynjyr ulgamyny köşeşdirmek

Paralel zynjyr, her topar biri-birine garaşsyz, bir topar zaýalanan bolsa, beýlekiler işlemegini dowam etdirip bilerler, şonuň üçin amallara täsiri az.

Artykmaç woltly gorag, naprýa andeniýe we tok çäkden geçende, ulgam zynjyrynyň we ýokary ýagtylykly LED yşyklarynyň howpsuzlygyny üpjün etmek üçin ulgam awtomatiki usulda kesiler.

6. Birnäçe esbaplary saýlamak

Bu lukmançylyk iş çyrasy üçin diwar dolandyryşy, uzakdan dolandyrmak we batareýanyň ätiýaçlyk ulgamy bilen elýeterlidir.

Işleýiş-ýagtylyk-diwar-dolandyryş
LED-işleýän-ýagtylyk-batareýa bilen
Işleýiş-ýagtylyk-uzakdan dolandyryş

Parametrs:

Düşündiriş

LEDD620620 Lukmançylyk iş çyrasy

Yşyklandyryş intensiwligi (lýuks)

60,000-150,000

Reňk temperaturasy (K)

3500-5000K

Reňk görkeziji indeksi (Ra)

85-95

Lightagtylyk derejesine ýylylyk (mW / m² · lýuks)

<3.6

Yşyklandyryş çuňlugy (mm)

> 1400

Lightagtylygyň nokady (mm)

120-260

LED mukdary (kompýuter)

72

LED hyzmat ömri (h)

> 50,000

Gaplamak we eltip bermek

gaplamak-3
LED çyra

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň