LEDD730740 Şaýly LED Zawodyň bahasy bilen goşa kelleli lukmançylyk hirurgiki çyrasy

Gysga düşündiriş:

LEDD730740 goşa ýaprak görnüşli lukmançylyk hirurgiki yşygy aňladýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Giriş

LEDD730740 goşa ýaprak görnüşli lukmançylyk hirurgiki yşygy aňladýar.
Arassalaýjy guty bolan operasiýa otagy üçin ýaprak görnüşi howa akymlaryna päsgel berip biler we laminar howa akymynyň turbulent ýerlerini ep-esli azaldar.“LEDD730740” goşa lukmançylyk hirurgiki çyrasy iň ýokary ýagtylygy 150,000 lýuks we iň ýokary reňk temperaturasy 5000K we iň ýokary CRI 95-i üpjün edýär. LCD duýgur ekran dolandyryş panelinde ähli parametrler on derejede sazlanýar.Tutga ýokary temperatura we ýokary basyşa çydamly täze materiallardan ýasaldy.Üç sany bahar ýaragyny, arzan, tygşytly, ýokary derejeli lýuks bilen üpjün ediň.

Aýratynlyk

1. Laminar akymyny arassalamak bilen utgaşykly

Petaprak görnüşli lukmançylyk hirurgiki yşygy howa akymlaryna päsgelçilik döredip bilmez we laminar howa akymynyň turbulent ýerlerini ep-esli azaldar.
Lukmançylyk hirurgiki yşyk saklaýjysy doly gurşalan dizaýn.Aýrylýan tutawaç, gündelik dezinfeksiýa talaplaryna laýyk gelýän ýokary temperatura we ýokary basyşa çydamly.

2. Garyşyk ak we sary çyra

Sary we ak lampalary, garyşyk çyrany ulanmak, reňk temperaturasyny we reňk görkeziji indeksini ýokarlandyrýar we lukmanlara gan bilen dokumalary tapawutlandyrmaga kömek edýär.

Kölegesiz-lukmançylyk-hirurgiki yşyk
LED-goşa kelleli-lukmançylyk-hirurgiki yşyk

3. Çuň yşyklandyryş

Lukmançylyk hirurgiki çyrasy hirurgiki meýdanyň düýbünde 90% töweregi çökýär, şonuň üçin durnukly yşyklandyryşy üpjün etmek üçin ýokary yşyklandyryş zerurdyr.Bu goşa lukmançylyk hirurgiki çyrasy 150,000-e çenli yşyklandyryş we 1400 mm çenli yşyklandyryş çuňlugyny üpjün edip biler.

4. Akylly uýgunlaşma ulgamy

Lukmançylyk hirurgiki çyrasynyň reňk temperaturasy, yşyklandyryş intensiwligi we reňk görkeziji görkezijisi LCD dolandyryş paneli arkaly sinhron üýtgedilip bilner.

Minimal invaziv hirurgiki amallar üçin ýörite endoskop yşyklandyrylyşy ulanylyp bilner.

5. Ygtybarly kommutasiýa üpjünçiligi

Halkara meşhur marka bilen kommutasiýa elektrik üpjünçiligi AC 110V-250V diapazonynda durnukly işleýär.Durnuksyz naprýa .eniýe bolan sebitler üçin güýçli päsgelçilik ukyby bolan beýleki wariantlary hem hödürleýäris.

6. Goşmaça esbaplary saýlamak

Bu goşa golly lukmançylyk hirurgiki çyrasy üçin diwar dolandyryşy, uzakdan dolandyrmak we batareýanyň ätiýaçlyk ulgamy bilen elýeterlidir.

Işleýiş-ýagtylyk-diwar-dolandyryş
LED-işleýän-ýagtylyk-batareýa bilen
Işleýiş-ýagtylyk-uzakdan dolandyryş

Parametrs:

Düşündiriş

LED730

LED740

Yşyklandyryş intensiwligi (lýuks)

60,000-140,000

60,000-150,000

Reňk temperaturasy (K)

3500-5000K

3500-5000K

Reňk görkeziji indeksi (Ra)

85-95

85-95

Lightagtylyk derejesine ýylylyk (mW / m² · lýuks)

<3.6

<3.6

Yşyklandyryş çuňlugy (mm)

> 1400

> 1400

Lightagtylygyň nokady (mm)

120-300

120-300

LED mukdary (kompýuter)

60

80

LED hyzmat ömri (h)

> 50,000

> 50,000

Gaplamak we eltip bermek

gaplamak-5
LED çyra

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň