Zawoddan TS-DQ-100 goşa golly elektrik lukmançylyk endoskopik maýatnik

Gysga düşündiriş:

TS-DQ-100 goşa golly elektrik endoskopik maýatnik diýmekdir.Laparoskopiki hirurgiýada möhüm gural.Elektrik bilen hereket edýär, örän amatly we has çalt.Diňe elektrik we gaz ibermek bilen çäklenmän, käbir lukmançylyk enjamlaryny hem ýerleşdirip biler.100% ululygyny, lukmançylyk gaz rozetkalaryny we elektrik rozetkalaryny düzüň.Modul dizaýny, geljekde kämilleşdirilip bilner.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Giriş

TS-DQ-100 goşa golly elektrik endoskopik maýatnik diýmekdir.Laparoskopiki hirurgiýada möhüm gural.Elektrik bilen hereket edýär, örän amatly we has çalt.Diňe elektrik we gaz ibermek bilen çäklenmän, käbir lukmançylyk enjamlaryny hem ýerleşdirip biler.100% ululygyny, lukmançylyk gaz rozetkalaryny we elektrik rozetkalaryny düzüň.Modul dizaýny, geljekde kämilleşdirilip bilner.

Goýmalar

1. Iş otagy
2. Gyssagly kömek otagy
3. ICU
4. Dikeldiş otagy

Aýratynlyk

1. Elektrik bilen işleýän ulgam

Elektrik bilen dolandyrylýan ulgam we artikulirlenen gol bilen, lukmançylyk zatlary üçin amatly bolar, wagt we fiziki güýji tygşytlar.

Elektrik-lukmançylyk-maýatnik

Elektrik lukmançylyk maýatnik

2. Iki gezek aýlanýan otag

Iki gezek aýlawly gollar, goluň uzynlygy düzülip bilner we 350 dereje aýlanyp bilner, bu hereket üçin köp ýer berýär.

3. Gaz we elektrik toguny bölmek dizaýny

Gaty halkara ülňülerine laýyklykda, gaz zolagy we elektrik zonasy, maýatnikiň aýlanmagy sebäpli gaz üpjünçilik liniýalarynyň we gaz üpjünçilik turbalarynyň tötänleýin bükülmezligi ýa-da düşmezligi üçin aýratyn işlenip düzüldi.

4. Gurallar üçin gap
Gural lýubkasy ýokary göteriji kuwwatly ýokary güýçli alýumin garyndy profillerinden ýasalýar.Beýleki enjamlary oturtmak üçin iki tarapynda poslamaýan polat relsler bar.Gatnawyň beýikligi zerur bolanda sazlanyp bilner.Gatnawda gorag tegelek burçlary bar.

Şaýly oturdylan-Medisina-maýatnik

Medisina şaýy

5. Gaz rozetkalary

Nädogry birikmäniň öňüni almak üçin gaz interfeýsiniň reňki we görnüşi dürli-dürli.Ikinji möhürleme, üç ştat (açyk, ýapyk we birikdirilmedik) 20,000-den gowrak ulanyldy.

Hytaý-hassahana-maýatnik

Hytaý hassahanasy maýatnik

Parametrs:

Goluň uzynlygy:
600 + 800mm, 600 + 1000mm, 600 + 1200mm, 800 + 1200mm, 1000 + 1200mm
Netijeli iş radiusy:
Goluň aýlanmagy: 0-350 °
Kulonyň aýlanmagy: 0-350 °

Düşündiriş

Model

Sazlama

Mukdar

Iki golly elektrik lukmançylyk endoskopik maýatnik

TS-DQ-100

Gurallar üçin gap

2

Çyzgy

1

Kislorod gaz rozetkasy

2

WAK gaz rozetkasy

2

Kömürturşy gazy

1

Elektrik rozetkalary

6

Enjamly rozetkalar

2

RJ45 rozetkalary

1

Poslamaýan polat sebet

1

IV polýus

1

   

Endoskop ýaýy

1


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň